Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bij het boeken van een reportage (en / of opdracht) bij IF-Studio fotografie accepteert u deze Algemene Voorwaarden

Betaling en afspraken

Per email wordt de afspraak bevestigd, en zodra de betaling is ontvangen is de afspraak definitief vastgelegd. Eventuele na en/of bijbestellingen worden naderhand in rekening gebracht. De klant dient de facturen van IF-Studio fotografie te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald worden. De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn. Alle gehanteerde prijzen worden aangeduid in Euro’s, zijn inclusief 21 % BTW en exclusief eventuele verzendkosten en/of reiskosten. De genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten

Indien u verhinderd bent op de dag zelf, dan kunt u de afspraak (kosteloos) verplaatsen (minimaal 24 uur voor de afgesproken reportagedatum)

In geval van annulering door de klant binnen 24 uur voor de geplande fotoreportage, heeft de klant geen recht op restitutie van het aanbetaalde bedrag. U kunt wel iemand anders in uw plaats laten komen. Indien het niet mogelijk is voor IF-Studio fotografie om de afspraak op de overeengekomen datum en/of tijdstip door te laten gaan zal er tijdig een nieuwe afspraak met u worden gemaakt

 

Aansprakelijkheid

De klant is te alle tijde verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van zichzelf en zijn/haar kind(eren)

IF-Studio fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan

Indien u zelf, uw kind(eren) of huisdier(en) schade aanbrengt aan de apparatuur bent u daarvoor zelf aansprakelijk

Kadobonnen

Kadobonnen zijn oneindig geldig en niet inwisselbaar voor contanten. Een kadobon kan alleen gebruikt worden voor de fotoreportage en niet voor afdrukken. Kadobonnen kunnen niet als een eventuele aanbetaling worden gebruikt. Tussentijdse prijsstijgingen van IF-Studio fotografie zijn onder voorbehoud van IF-Studio fotografie

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de uitgifte datum van de kadobon. Indien de waarde van een product hoger ligt dan de waarde van de kadobon dient het resterende bedrag bijbetaald te worden. De gehele waarde van de kadobon dient in 1 (één) keer gebruikt te worden, een eventueel resterend bedrag geeft geen recht op teruggave van dit bedrag

 

Producten

Fotoproducten (afdrukken fotopapier, canvassen, etc.) worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van betaling

Indien fotoproducten beschadigd ontvangen worden dient de klant dit binnen 2 werkdagen schriftelijk kenbaar te maken aan IF-Studio fotografie. De klacht zal naar alle redelijkheid worden beoordeeld en bij een gegronde klacht zal deze zo snel mogelijk worden opgelost

IF-Studio fotografie is niet verantwoordelijk indien het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product of  terugstorten van de betaling

IF-Studio fotografie streeft ernaar om de fotoselectie van de gemaakte fotoreportage binnen 2 werkweken na reportagedatum beschikbaar te stellen in een online album. Mocht deze termijn om wat voor reden niet haalbaar zijn wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. De levertijd van fotoproducten  is afhankelijk van de leverancier en de termijn zal evt. vooraf per mail aan u doorgegeven worden

Auteursrecht

Op alle foto’s welke worden gemaakt berust auteursrecht van IF-Studio fotografie. De gemaakte foto’s blijven te allen tijde eigendom van IF-Studio fotografie

De foto’s zullen binnen 2 werkweken online komen te staan in een beveiligde omgeving waar alleen u toegang tot krijgt.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als high resolution) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze zijn aangeleverd door IF-Studio fotografie. Andere uitsneden, collage’s of andere bewerkingen zijn niet toegestaan

Bij aanschaf van een cdrom/USB met de digitale (hoge resolutie) bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media

Het is verboden om teksten en/of foto’s te kopiëren. Citeren is toegestaan, maar dan wel met schriftelijke toestemming vooraf. Indien u toch teksten en/of foto’s op uw eigen website, of in een magazine plaatst zonder schriftelijke toestemming van IF-Studio fotografie, ben ik gerechtigd om u of te verzoeken dit binnen aanzienlijke tijd aan te passen en te verwijderen, of om u een factuur te sturen waarna u de tekst en/of foto’s rechten vrij kan gebruiken

Foto’s welke naar u gemaild zijn als voorbeeld mogen uitsluiten gebruikt worden voor privédoeleinden. Plaatsing op publiekelijke websites (Hyves, Facebook, etc.). en dergelijke is toegestaan, mits de foto in kwestie voorzien blijft van de auteursregel/het watermerk van IF-Studio fotografie

Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van IF-Studio fotografie. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door IF-Studio fotografie. Andere uitsneden, collage’s of andere bewerkingen zijn niet toegestaan

Voor foto’s met logo is naamsvermelding en een link naar de website niet verplicht. Foto’s zonder logo mogen alleen online geplaatst worden of elders gebruikt indien dit vooraf is overeengekomen tussen klant en IF-Studio fotografie en dan is naamsvermelding wel verplicht

Bij het maken van een afspraak voor een fotoreportage geeft de klant de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden op internet en drukwerk. Bijvoorbeeld portfolio, advertenties, visitekaartjes, blogs, social media). De klant ontvangt hiervoor geen restitutie of vergoeding. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan IF-Studio fotografie

IF-Studio zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden